ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТУУД
Stars.mobicom.mn сайтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

Stars үйлчилгээний хэрэглэгч болон Stars-ийн гэр бүлийн бүртгэлтэй бүх хэрэглэгчид гишүүнээр элсэх бүрэн боломжтой. Энэ нөхцөлийг хангасан хэрэглэгч дараах байдлаар холбогдоно.

Миний утасны дугаар Stars үйлчилгээний бүртгэлтэй боловч сайтад нэвтрэх үед алдаа заавал яах вэ?

Та манай 2222 лавлах утсанд үнэ төлбөргүй холбогдож, лавлагаа мэдээлэл авна уу.

Нэг утасны дугаараар 2 хэрэглэгч нэгэн зэрэг нэвтэрч болох уу?

Нэг агшинд нэг дугаараар зөвхөн нэг хэрэглэгч нэвтрэх боломжтой.
Нэг дугаараар 2 хэрэглэгч нэг агшинд веб сайт уруу нэвтрэх үйлдэл хийх тохиолдолд хамгийн сүүлд нэвтэрсэн хэрэглэгч веб сайтыг ашиглаж, өмнөх хэрэглэгч веб сайтаас автоматаар гарах болно. Тиймээс веб сайтад нэвтрэх нууц үгээ бусдад алдахгүй байх нь хэрэглэгчийн хариуцлага юм.