Тусламж
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

STARS боловсролын үйлчилгээг доорх хоёр хэлбэрээр ашиглах боломжтой.

STARS багцын хэрэглэгч

ҮНЭГҮЙ

Мобикомын бусад хэрэглэгч

ТӨЛБӨРТЭЙ

БҮРТГҮҮЛЭХ
ТӨЛБӨР төлөх

STARS багцын хэрэглэгч

Таны STARS дугаарын үйлчилгээний хугацаа идэвхитэй байгаа тохиолдолд үйлчилгээг ҮНЭГҮЙ ашиглах боломжтой.


Дугаарын үйлчилгээний хугацаа дууссан тохиолдолд үйлчилгээг ашиглах боломжгүй болно.

Мобикомын бусад хэрэглэгч

Веб сайт болон аппликейшнаас төлбөр төлөх заавар:

Доорх төлбөрийн сонголтуудаас аль нэгийг сонгоод АВАХ товч дарна.

 • 1 сарын эрх 5500₮
 • 3 сарын эрх 13’500₮
 • 6 сарын эрх 21’500₮
 • 12 сарын эрх 33’000₮

Хэрэв таны дугаар урьдчилсан төлбөрт бол сонгосон төлбөрийн дүнтэй дүйцэхүйц хэмжээний нэгжтэй байх шаардлагатай.

Дараа төлбөрт хэрэглэгчийн төлбөрийн мэдээлэл дээр нэмэгдэж гарах болно.


Мессэжээр төлбөр төлөх заавар:

Та гар утаснаасаа доорх мессэжийг
506-руу илгээж үйлчилгээг авах боломжтой.

 • on1 – 1 сарын эрх,
 • on3 – 3 сарын эрх,
 • on6 – 6 сарын эрх,
 • on12 – 12 сарын эрх.
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЭРХ БЭЛЭГЛЭХ

STARS багцын хэрэглэгч

STARS багцын хэрэглэгч энэхүү үйлчилгээг үнэгүй ашигладаг тул  үйлчилгээг ашиглах болон үйлчилгээний эрх бэлэглэх хүсэлт илгээх боломжгүй болно

Мобикомын бусад хэрэглэгч

Веб сайт болон аппликейшнаас үйлчилгээний эрх бэлэг бэлэглэх заавар:

STARS үйлчилгээ ашиглах эрхийг бусдад бэлэглэх боломжтой.

Бэлэг илгээх болон бэлэг хүлээн авах дугаар нь зөвхөн Мобикомын дугаар байна.

Доорх төлбөрийн сонголтуудаас аль нэгийг сонгоод хүлээн авах утасны дугаарыг оруулан Бэлэглэх товч дарна.

 • 1 сарын эрх 5500₮
 • 3 сарын эрх 13’500₮
 • 6 сарын эрх 21’500₮
 • 12 сарын эрх 33’000₮

Мессэжээр эрх бэлэг бэлэглэх заавар:

Та гар утаснаасаа доорх мессэжийг
506-руу илгээж үйлчилгээг бэлэглэх боломжтой.

 • S1 9xxxxxxx – 1 сарын эрх,  
 • S3 9xxxxxxx – 3 сарын эрх,
 • S6 9xxxxxxx – 6 сарын эрх,
 • S12 9xxxxxxx – 12 сарын эрх.
НУУЦ ҮГ мартсан